Geachte Kunstliefhebber,

Welkom op de zesde Kunstroute Noord-Oost Hageland, doorheen Aarschot, Begijnendijk, Holsbeek, Rotselaar en Scherpenheuvel-Zichem.

Deze gemeenten en steden van de IGCS nodigen je uit om in november meer dan zestig kunst- of ambachtenateliers te bezoeken.

Je ontdekt een waaier aan disciplines, van schilderkunst tot keramiek, van juweelontwerp tot viltkunst, en natuurlijk kan je de sfeer van het atelier opsnuiven.

Deze artistieke belevenis is helemaal gratis. Sommige kunstenaars verrassen je zelfs met iets extra’s.

Laat je dus op een unieke wijze verwennen en misschien vind je wel dat ene kunstwerk van je dromen!

Als coördinator van de IGCS wil ik iedereen die de schouders onder dit project zette, van harte bedanken. En jou, lezer, hoop ik te mogen begroeten ergens op de route in november!

Guido Peers

NO-HAGELAND. November is ‘Kunstmaand’. Toch in de gemeenten van de ‘Intergemeentelijke Culturele Samenwerking’, IGCS. Aarschot, Begijnendijk, Holsbeek, Rotselaar en Scherpenheuvel- Zichem organiseren dan opnieuw ‘Kunstroute Noord-Oost Hageland’. Dit is een initiatief waarin kunstenaars van die gemeenten de deuren van hun atelier open zetten of ergens anders, op een leuke plek, individueel of samen tentoonstellen.

De Kunstroute Noord-Oost Hageland wordt stilaan een traditie?
Guido Peers, coördinator IGCS: De Kunstroute Noord-Oost Hageland is een van de initiatieven van de IGCS om de culturele troeven van de regio Oost-Brabant in de kijker te zetten. We merken dat de Hagelander open staat voor de formule, het open stellen van kunstateliers tijdens de weekends van november, en dat de kunstenaars daar zeer graag aan meewerken. De Kunstroute geeft een mooi beeld van wat het Hageland aan kunst voortbrengt.
Het principe van de Kunstroute blijft ongewijzigd?
Guido Peers: We brengen geen veranderingen aan in het concept. Doel blijft zoveel mogelijk kunstenaars, in alle domeinen van de beeldende kunsten, en zoveel mogelijk bezoekers te betrekken bij de Kunstroute. De kunstenaars zetten hun atelier open op momenten dat het voor hen ook kan. We streven er wel naar om per gemeente een weekend te hebben waarop in die gemeente alle deelnemende kunstenaars hun atelier openen. Dat moet het voor de bezoekers mogelijk maken om hun route efficiënt uit te stippelen.
Waarom is de belangstelling van het publiek groot?
Guido Peers: Kunstenaars hebben soms de naam gesloten te zijn. De Kunstroute werkt op laagdrempeligheid. Het zijn de kunstenaars die voor zich uitmaken op ze mee doen of niet. Door hun deuren open te zetten, nodigen ze het publiek uit om onbevreesd binnen te komen. Er ontstaat een interactie tussen kunstenaar en bezoeker. Die vindt een rijk aanbod. Heel wat kunstenaars spelen immers mee op nationaal vlak.
Er is een initiatief voor de ‘Warmste Week’?
Guido Peers: Kunstenaar Wilfried De Cock stelde voor om postkaarten met werk van de deelnemende kunstenaars erop te verkopen ten voordele van een project uit de ‘Warmste Week’. Je kan de postkaarten vinden bij de kunstenaars. We hebben ook ‘Galerie d’Art’, een project met de B&B ‘Het huis van peter Mot’, waarin verschillende kunstenaars samen tentoonstellen. Dat project is nu gekoppeld aan de vzw D.R.O.P. Met deze initiatieven plaatsen we de sociale rol van kunst in de kijker. Kunstenaars maken immers deel uit van onze samenleving.

Galerie d’Art heeft meer dan één doel?
Ivo Van Renbergen en Linda Goetghebeur, van het Huis van peter Mot en de vzw D.R.O.P.:
Galerie d’Art groeide uit iets wat we in de B&B al eerder deden, kunstenaars kansen bieden om met hun werk naar buiten te komen in een andere omgeving dan de klassieke expo-ruimtes. We doen dat nu in het kader van de Kunstroute. Die heeft een aparte insteek. Onze klanten maken kennis met kunst. De B&B krijgt er een meerwaarde door. We willen het initiatief nog verder open trekken door het ook te koppelen aan de vzw ‘Duurzame Rurale Ontwikkelingsprojecten’, D.R.O.P. Die vzw is actief op het platteland in Afrika. Onze verbondenheid, de band tussen Noord en Zuid, kan je best realiseren in kunst. Kunst bindt de mensen universeel, en dat is de grondtoon van ‘Galerie d’Art’. Dat tonen we in de thematentoonstelling ‘The African Way’, in samenwerking met Het Gasthuis. De tentoongestelde werken worden op 3, 4, 10 en 11 november in de Gasthuiskapel in Aarschot verkocht voor projecten in Afrika.

streekmotor
Monique Swinnen, gedeputeerde Toerisme Vlaams-Brabant: De provincie blijft een streekmotor. De provincie als bestuur kan deze editie niet meer rechtstreeks financieren. De regionale samenwerking IGCS heeft de voorbije jaren diepe wortels gekregen in de samenleving. Het is een stevige boom geworden, die op eigen kracht kan doorgroeien. Het succes van deze Kunstroute hangt samen met de passie van de kunstenaars zelf. Streekfierheid vinden we immers terug in de authenticiteit van streekproducten, in de variatie van het Hagelandse landschap zelf, in de statigheid van het erfgoed, maar evenzeer in de verrassing van nieuwe kunstvormen.